Uroczystość Wszystkich Świętych 2015

Dodał: ks. Mateusz Targoński

26 października 2015

Z racji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych oraz Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych przypominamy, że:

 1. W Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada, niedziela) porządek Mszy świętych będzie następujący:
  • w kościele parafialnym w Konopnicy: 8:00, 9:15, 11:00, 17:00;
  • w kaplicy w Uniszowicach: 12:30;
  • na cmentarzu parafialnym o 14:30, po Mszy świętej procesja oraz poświęcenie nowych pomników i krzyży.

  Przypominamy, że tego dnia – podobnie jak w każdą niedzielę – istnieje obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej, z którego nie zwalnia nawiedzenie cmentarza.

 2. W dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada, poniedziałek) Msze święte w kościele parafialnym będą odprawiane o godz. 8:00, 9:00, 10:00 i 17:00. O godzinie 14:00 zostaną odprawione Nieszpory za zmarłych, po których wyruszy procesja na cmentarz.
 3. Przypominamy o możliwości uzyskania w najbliższych dniach odpustu zupełnego za zmarłych pod zwykłymi warunkami (Spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego). Odpust można uzyskać:
  • w poszczególne dni od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę (przynajmniej w myślach) za zmarłych;
  • 2 listopada za nabożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę.
 4. Z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych pamiętajmy o spowiedzi i Komunii św. za zmarłych. Wyrazem naszej pamięci o zmarłych jest również modlitwa wypominkowa. Kartki wypominkowe są wyłożone na bocznych ołtarzach oraz pod chórem. Należy je wypełnić czytelnie i złożyć w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Na kartce u góry wpisujemy dużymi literami nazwę ulicy lub miejscowości, gdzie aktualnie mieszkamy. Nabożeństwa wypominkowe w naszej parafii będą odprawiane wg następującego porządku:
  • poniedziałek, 2 listopada, po Mszy św. o godz. 17:00 – za zmarłych z Tereszyna i Zemborzyc Tereszyńskich;
  • wtorek, 3 listopada, po Mszy św. o godz. 17:00 – za zmarłych z ul. Tarninowej, Laskowej, Raszyńskiej i przyległych;
  • środa, 4 listopada, po Mszy św. o godz. 17:00 – za zmarłych z Konopnicy, ul. Bełżyckiej, Folwarcznej i al. Kraśnickiej;
  • czwartek, 5 listopada, po Mszy św. o godz. 17:00 – za zmarłych ze Stasina;
  • piątek, 6 listopada, po Mszy św. o godz. 17:00 – za zmarłych z Kozubszczyzny;
  • sobota, 7 listopada, po Mszy św. o godz. 17:00 – za zmarłych z Marynina i Marynina-Jasina;
  • niedziela, 8 listopada, po Mszy św. w kaplicy o godz. 12:30 – za zmarłych z Uniszowic;
  • niedziela, 8 listopada, o godz. 16:30 – za wszystkich zmarłych poleconych w tegorocznych wypominkach.
 5. Zwracamy się z apelem do wszystkich podejmujących prace porządkowe na cmentarzu, aby wypalone znicze i lampki oraz sztuczne kwiaty i wieńce składać oddzielnie na wyznaczone miejsca. Jednocześnie informujemy, że jest zakaz wjazdu na cmentarz (parking znajduje się przed cmentarzem po lewej stronie) jak również zakaz handlu zniczami i kwiatami na cmentarzu i przy ogrodzeniu.
 6. Na cmentarzu będą również zbierane ofiary przeznaczone na wywóz śmieci z cmentarza, zaś alumni będą zbierali ofiary na potrzeby Seminarium Duchownego. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 7. Przez ostatnie trzy lata (2013-2014-2015) na starej części cmentarza na palikach zamieszczona była informacja z prośbą o weryfikację wolnych miejsc. Ponieważ nie wszyscy zainteresowani zgłosili się w tej sprawie do kancelarii parafialnej, zapraszamy te osoby 7 listopada (sobota) na godz. 10:00 na cmentarz parafialny w Konopnicy celem dokonania wyjaśnień. Brak obecności zainteresowanych osób będzie oznaczał, że te miejsca pozostają do dyspozycji administratora cmentarza.

Nowy wikariusz!

Dodał: ks. Mateusz Targoński

4 sierpnia 2015

Zapewne wszyscy zainteresowani od dawna już wiedzą, że w naszej parafii nastąpiła zmiana personalna. Pracujący dotychczas w naszej parafii ks. Adam Pendel został zwolniony z urzędu wikariusza i skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku. Na jego miejsce do naszej parafii przyszedł ks. Marcin Turowski, który – tradycyjnie – napisał kilka słów od siebie do naszego Listu parafialnego. Dla tych, którzy nie mieli okazji zdobyć wydania drukowanego, polecamy lekturę tego samego artykułu w wersji internetowej. Zaktualizowana została również strona „Duszpasterze”, gdzie oprócz najważniejszych informacji można znaleźć kilka zdjęć ks. Marcina.