Doroczny zlot generalny członków legionu Maryi

Dodał: Administrator

30 września 2010

25 września 2010r. w Kaplicy w Uniszowicach członkowie Legionu Maryi przeżywali wielką radość z wspólnego świętowania dorocznego zlotu generalnego. Dla legionistów jest to czas wzmocnienia ducha i wzajemnego poznania się. Ta uroczystość zgromadziła 7 kierowników duchowych i 80 członków z 9 prezydiów należących do XIII Kurii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Uroczystość rozpoczęto modlitwami legionowymi oraz radosną częścią Różańca Św. Następnie rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św., której przewodniczył Ks. Proboszcz Marian Bartnik z Krężnicy Jarej, a homilię wygłosił kierownik duchowy Kurii Ks. Proboszcz Antoni Socha. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę Maryi w życiu legionisty i każdego człowieka. To do niej zwracamy się szukając umocnienia, pomocy, pociechy w utrapieniach i pouczeń, jeśli błądzimy. Maryja jest Matką Kościoła i Naszą Matką, dlatego będąc jej dziećmi przyjmijmy postawę pełnej dziecięcej zależności, tak jak w stosunku do matki ziemskiej.

Na zakończenie Eucharystii Ks. Grzegorz Bogdański – nasz wikariusz i opiekun duchowy Legionu Maryi w Uniszowicach podziękował kierownikom duchowym, gościom i legionistom za wspólną modlitwę, życząc wszystkim młodzieńczego entuzjazmu w służbie Maryi. Po Mszy Św. wszyscy przeszli na agapę na świeżym powietrzu przy pięknym jesiennym słońcu, aby posilić się przygotowanymi smakołykami. W tym miłym nastroju czas płynął szybko. Śpiewano pieśni maryjne, legionowe oraz recytowano wiersze. Poszczególne prezydia wymieniały doświadczenia z pracy legionowej oraz dzielono się radością z obecności we wspólnocie. Chociaż zlot odbywa się, co roku zawsze jest dla legionistów wielkim wydarzeniem, które porusza serca, pogłębia wiarę i dodaje zapału do dalszej ofiarnej pracy. Już są widoczne owoce tej modlitwy, gdyż do naszego prezydium w Uniszowicach zgłosiły się 3 chętne osoby oraz jedna wspierająca. Panu Bogu i Maryii Niepokalanej wyrażamy wdzięczność za fascynującą duchową „przygodę” oraz za oddanych kapłanów naszych opiekunów i przewodników.

Z historii Legionu Maryi

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.

W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamość, Katowice.

Legion jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Na uwagę zasługuje fakt, że powstał on 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich.

Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.


Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑