KSM

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KSMu

W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17.00.

.

HISTORIA KSM

Wiele lat temu….

Powstanie Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej datuje się na dzień 14.12.1919 roku. Patronką stowarzyszenia była wówczas św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Natomiast pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Męskiej, którego prezesem był Jan Szewczyk ze Stasina zostało odnotowane dnia 06.01.1920 roku.

Patronem SPMM był św. Stanisław Kostka. Pierwsze Stowarzyszenie w naszej parafii powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza – ks. Jana Kureczki, który w roku 1920 przekazał opiekę nad młodzieżą ks. Piotrowi Gintowtowi.

Dnia 21 lutego 1920 roku SPMM zostało podzielone na cztery różne i niezależne sekcje: oświatową, teatralną, orkiestrową oraz wycieczkową. Zebrania stowarzyszeń odbywały się raz w miesiącu, a każdy z członków znał słowa pieśni : „ Hej do apelu”, której odśpiewaniem rozpoczynano każde spotkanie młodzieży.

SPMM działające na terenie parafii Konopnica było jednym z największych w całej Archidiecezji Lubelskiej, liczyło bowiem ponad 100 osób. Członkowie stowarzyszenia brali udział w wojnie z bolszewikami w roku 1920. Swoją działalność przerwali najprawdopodobniej w wyniku wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Na szczęście do dziś zachowały się archiwalne protokoły ze spotkań stowarzyszenia z lat 1920 – 1934 oraz sztandar z 1929 roku, odnaleziony po latach przez młodzież naszej parafii 8 listopada 2001 roku w przykościelnych budynkach.

A po latach…

We wrześniu 1998 Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży zostało reaktywowane pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Opiekę nad młodzieżą sprawował ks. Tomasz Dobrzyński. Na pierwszego prezesa wybrano Roberta Wasążnika z Marynia, a następnie Małgorzatę Goławską z Konopnicy. Do czerwca 1999 KSM liczył ok. 30 osób, niestety duża część członków zrezygnowała z uczestnictwa w spotkaniach wraz z przeniesieniem ks. asystenta na inną parafię. Dopiero w sierpniu 2001 pojawili się nowi członkowie, a oddział przyjął nazwę: „ Paruzja” co znaczy: „ Dzień powtórnego przyjścia Chrystusa na Ziemię”.

Członkowie stowarzyszenia zaczęli się formować o czym świadczą wyjazdy na warsztaty prezesów do Wymarzonego Domu Młodych w Częstoborowicach czy nowe wybory zarządu w skład, którego wchodziła Małgorzata Cygan (prezes), Agnieszka i Bartłomiej Czarnomscy oraz Katarzyna Radko. Opiekę nad młodzieżą sprawował wikariusz – ks. Artur Sura. To właśnie dzięki niemu powstał pomysł, aby KSM ubierał kościół na święta Bożego Narodzenia. I w ten o to sposób od 20 grudnia2001 KSM tradycyjnie zajmuje się ubieraniem kościoła na wielkie święta kościelne.

Nasz oddział na przełomie lat pozyskiwał nowych członków, którzy systematycznie uczestniczyli w spotkaniach KSM-u oraz pomagali jak tylko mogli w akcjach prowadzonych na terenie parafii jak i całej AL. Z kroniki wiemy, że brali czynny udział w Święcie Młodych w 2002 roku w Kazimierzu Dolnym jak i pielgrzymkach na Jasna Górę czy pielgrzymkę na Krakowskie Błonia podczas wizyty Ojca Świętego w Polsce 18 sierpnia 2002roku.

W czasie od sierpnia 2002 do czerwca 2008 odziałem opiekował się ks. Robert Brzozowski, a następnie ks. Tomasz Dumański. W tym czasie członkowie KSM „Paruzja” podjęli się m.in. przeprowadzenia festynu z okazji Dnia Dziecka, złożenia przyrzeczeń KSM, udziału w rekolekcjach kandydackich w WDM w Częstoborowicach oraz wiele innych.

Obecnie…

W czerwcu 2008 na naszej parafii powitaliśmy nowego wikariusza – ks. Grzegorza Bogdańskiego, który stał się jednocześnie ks. asystentem naszego oddziału. W tym samym czasie na spotkania uczęszczała schola oraz młodzież, która dopiero wstępowała w szeregi KSM. Ks. Grzegorz od razu znalazł wspólny język z młodzieżą i motywował nas do działania z ogromną siłą i wiarą. Od tego czasu staraliśmy się wszyscy zintegrować przy wspólnych spotkaniach zaczynających się od modlitwy czy też spontanicznych wyjazdach do kina czy przez zaplanowane wycieczki, np. do Kazimierza Dolnego.

Na początku jesieni przeprowadziliśmy nowe wybory do zarządu oddziału. Od października wzięliśmy się ostro do pracy organizując parokrotnie krótkie czuwania dla naszej młodzieży, kiermasze ciast, przeprowadziliśmy także montaż słowno-muzyczny z okazji odzyskania niepodległości czy też ubieraliśmy kościół na święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. KSM przygotowywał także piątkowe drogi krzyżowe dla młodzieży, starając się, by uświadamiały one młodzieży sens cierpienia Pana Jezusa. Za namową ks. asystenta prezes oddziału oraz dwie członkinie wzięły udział w warsztatach prezesów KSM AL. Organizowanych w WDM w Częstoborowicach.

Obecnie spotkania oddziału odbywają się raz w tygodniu w piątkowe wieczory o godz. 19.00 na które serdecznie zapraszamy młodzież z naszej parafii..

autor Małgorzata Oroń


Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑