Tradycja Janowa – plan pracy (styczeń/luty 2016)

W ramach spotkań Kręgu Biblijnego poznajemy tradycję Janową (IV Ewangelia i trzy Listy św. Jana). W ramach cyklu przewidziane są cztery spotkania Kręgu:

 1. Tekst IV Ewangelii (17 stycznia 2016);
 2. Kontekst powstania IV Ewangelii (24 stycznia 2016);
 3. Miłość oblubieńcza w Ewangelii wg św. Jana (31 stycznia 2016);
 4. Znak oczyszczenia świątyni J 2,13-22 (7 lutego 2016).

 

Oprócz tego czytamy tekst źródłowy zgodnie z następującym harmonogramem:

niedziela, 17 I 2016 J 1
poniedziałek, 18 I 2016 J 2
wtorek, 19 I 2016 J 3
środa, 20 I 2016 J 4
czwartek, 21 I 2016 J 5
piątek, 22 I 2016 J 6
sobota, 23 I 2016 J 7
niedziela, 24 I 2016 J 8
poniedziałek, 25 I 2016 J 9
wtorek, 26 I 2016 J 10
środa, 27 I 2016 J 11
czwartek, 28 I 2016 J 12
piątek, 29 I 2016 J 13
sobota, 30 I 2016 J 14
niedziela, 31 I 2016 J 15
poniedziałek, 1 II 2016 J 16
wtorek, 2 II 2016 J 17
środa, 3 II 2016 J 18
czwartek, 4 II 2016 J 19
piątek, 5 II 2016 J 20
sobota, 6 II 2016 J 21
niedziela, 7 II 2016 1 J 1
poniedziałek, 8 II 2016 1 J 2
wtorek, 9 II 2016 1 J 3
środa, 10 II 2016 1 J 4
czwartek, 11 II 2016 1 J 5
piątek, 12 II 2016 2 J
sobota, 13 II 2016 3 J

 

A pomocą w uważnej lekturze są następujące zadania do tekstu:

NIEDZIELA, 17 stycznia 2016 (J 1)

 1. Paralelizm antytetyczny pojawia się gdy drugi człon wiersza wyraża myśl odmienną lub przeciwną do myśli pierwszego członu, np.:

  „PAN zna drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie” (Ps 1,6)

 2. Znajdź paralelizm antytetyczny w J 1 (podp.: zestawiający dwie osoby)

 3. Z każdą z tych osób związana jest przekazana rzeczywistość, jaka?

 4. To co daje druga osoba pojawia się jeszcze raz w J 1, gdzie?

PONIEDZIAŁEK, 18 stycznia 2016 (J 2)

 1. Gdzie toczy się akcja tego rozdziału?

 2. W J 2 mowa jest o dwóch znakach, jakich?

 3. Znajdź źródło cytatu z J 2,17. Jaka jest sytuacja osoby mówiącej te słowa?

WTOREK, 19 stycznia 2016 (J 3)

 1. J 3,14 odwołuje się do pewnego wydarzenia z historii Izraela. Szybka powtórka: przeczytaj Lb 21,4-9 i komentarz do tego zdarzenia zawarty w Mdr 16,5-14.

ŚRODA, 20 stycznia 2016 (J 4)

 1. Początek i koniec tego rozdziału mają wyznaczone godziny. Jakie?

 2. A według naszej rachuby czasu?

 3. J 4,44 – znajdź przynajmniej jedno miejsce, gdzie Jezus to stwierdził.

CZWARTEK, 21 stycznia 2016 (J 5)

 1. W mowie Jezus przywołuje dwie ważne postaci historii zbawienia, kogo?

 2. Te dwie postacie pojawiły się już wspólnie w jednym z fragmentów, gdzie?

 3. Co Ojciec dał Synowi?

PIĄTEK, 22 stycznia 2016 (J 6)

 1. Aby zrozumieć co się tutaj dzieje trzeba pamiętać o trzech obrazach ze ST

  1. Manna (Wj 16; Ps 78,23-29; 105,40; Mdr 16,20-21.26)

  2. Mądrość (Mdr 8,22 – 9,6; Syr 24,1-22)

  3. Uczta mesjańska (Iz 25,6-10a)

Warto poczytać!

SOBOTA, 23 stycznia 2016 (J 7)

 1. Szybka powtórka: czym było Święto Namiotów?

  Wj 23,14-17; 34,22-23; Kpł 23,33-36; Pwt 16,13-15; 1Krl 8,2.65; Ez 45,25.

 2. A skoro był cud manny, to i cudu wody nie może zabraknąć: Wj 17,1-7.

 3. A może były jakieś inne historie w Biblii o wypływającej wodzie…?

NIEDZIELA, 24 stycznia 2016 (J 8)

 1. JA JESTEM odwołuje się do Imienia Boga (Wj 3,14)

 2. Z formuły chętnie korzystał Deutero-Izajasz (Iz 43,8-13; 45,15.18-19.21-25)

 3. …ale Jezus często mówi też o sobie (zwłaszcza w czwartej Ewangelii) „Ja jestem kimś”, jakich określeń używa Jezus? (u Jana jest ich siedem, dwa są w części dotychczas przeczytanej)

PONIEDZIAŁEK, 25 stycznia 2016 (J 9)

 1. Znajdź kilka miejsce w Biblii, gdzie „światło” ma znaczenie symboliczne.

  Co oznacza? Skąd pochodzi? Czemu służy?

WTOREK, 26 stycznia 2016 (J 10)

 1. Jezus odnosi do siebie proroctwo Ezechiela (Ez 34).

 2. U synoptyków zamiast „Dobrego Pasterza” jest „zaginiona owca”. Gdzie?

 3. Co to za „uroczystość Poświęcenia Świątyni”?

ŚRODA, 27 stycznia 2016 (J 11)

 1. Martę i Marię to my już znamy, tylko skąd?

 2. A skoro o wskrzeszeniach to w Biblii jest ich osiem – ile znanych?

CZWARTEK, 28 stycznia 2016 (J 12)

 1. Ile było tego olejku (na nasze)?

 2. J 12,27-29 zwykle łączona jest z pewną sceną u synoptyków, jaką?

 3. J 12,40 – to jeden z najczęściej cytowanych fragmentów ST:

  Skąd pochodzi? Jaki jest pierwotny kontekst? Gdzie jeszcze jest cytowany?

PIĄTEK, 29 stycznia 2016 (J 13)

 1. Dwa ważne słowa dla tego rozdziału to „przejście” i „chwała”

  – Gdzie się pojawiają, do czego się odnoszą i nawiązują?

 2. Kiedy Judasz wyszedł na zewnątrz?

SOBOTA, 30 stycznia 2016 (J 14)

 1. Cała Trójca Święta w jednym rozdziale. Spróbujmy uporządkować:

  Co wiemy o Ojcu? Co o Synu? Co o Paraklecie?

NIEDZIELA, 31 stycznia 2016 (J 15)

 1. Motyw winnego krzewu też ma swoje źródło w ST (Iz 5,1-7; Ez 15)…

 2. …znają go również synoptycy (Mt 20,1-16; 21,28.32.33-44).

 3. Warto się zastanowić: czy symbolika tego obrazu jest zawsze taka sama?

PONIEDZIAŁEK, 1 lutego 2016 (J 16)

 1. J 16,1 „abyście się nie załamali w wierze” – tekst grecki ma tu skandalizo, które ma kilka innych (lepszych?) tłumaczeń – jak to wygląda w innych przekładach? A w innych miejscach NT? (por. Mt 5,29.30; 11,6; 13,21.57; 15,12; 17,27; 18,6.8.9; 24,10; 26,31.33; Mk 4,17; 6,3; 9,42.43.45.47; 14,27.29; Łk 7,23; 17,2; J 6,61; 1Kor 8,13; 2Kor 11,29)

WTOREK, 2 lutego 2016 (J 17)

 1. Spróbuj opracować strukturę tej modlitwy Jezusa.

 2. Dlaczego nazywana jest ona „modlitwą arcykapłańską Jezusa”?

ŚRODA, 3 lutego 2016 (J 18)

 1. JA JESTEM w sensie absolutnym pojawia się jeszcze 6 razy, gdzie?

 2. W jaki sposób w. 31 zapowiada realizację zapowiedzi z w. 32?

 3. Kto bierze udział w „żydowskiej” części procesu Jezusa?

  Jak to się ma do narracji synoptyków?

CZWARTEK, 4 lutego 2016 (J 19)

 1. Trzy ważne cytaty biblijne: w. 24, 36 i 37
  – skąd pochodzą i do kogo pierwotnie się odnoszą?

 2. W. 28: jakie to „Pismo” ma się tu wypełnić?

PIĄTEK, 5 lutego 2016 (J 20)

 1. Kto spotyka Zmartwychwstałego w I Niedzielę Wielkanocy?

  Jak to się ma do relacji synoptyków? Czy w w. 2 wszystko się zgadza?

SOBOTA, 6 lutego 2016 (J 21)

 1. Lokalizacja tych scen to realizacja podwójnej zapowiedzi Jezusa przekazanej przez synoptyków, jakiej? Dlaczego akurat to miejsce jest teraz ważne?

NIEDZIELA, 7 lutego 2016 (1J 1)

 1. Jaki jest cel napisania Listu?

 2. w. 1-5 – co one przypominają? A co powinno być w tym miejscu?

PONIEDZIAŁEK, 8 lutego 2016 (1J 2)

 1. Obraz antychrysta w 1J i u św. Pawła (1Tm 4,1; 2Tm 3,1-5) trochę się różni. Czym? W czym te postacie są podobne? Jak mogły być odczytywane przez współczesnych adresatów? A jak to się ma do Bestii z Apokalipsy (r. 13)?

WTOREK, 9 lutego 2016 (1J 3)

 1. Dla autora Listu ważne jest pochodzenie: kto od Boga? kto od Złego? Kto miał diabła za ojca w IV Ewangelii? Gdzie jeszcze jest tam temat narodzin?

ŚRODA, 10 lutego 2016 (1J 4)

 1. Skąd pochodzi miłość? Jak się ją poznaje? Czym ona skutkuje?

 2. Znajdź pięć różnych wyrażeń z rzeczownikiem miłość.

CZWARTEK, 11 lutego 2016 (1J 5)

 1. w 7b można od IV w. spotkać dodatek „w niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty; Tych Trzech stanowi jedność; trzech zaś składa świadectwo na ziemi:”. W jakim celu mógł się pojawić ten dodatek?

 2. Z czym może łączyć się trzech świadków: Duch, woda i krew?

PIĄTEK, 12 lutego 2016 (2J)

 1. w. 10-11 – tak rodziła się kara ekskomuniki – a jakieś inne miejsca w NT, gdzie wskazana jest podobna praktyka wobec kogoś?

SOBOTA, 13 lutego 2016 (3J)

 1. Cooperatores veritatis, „współpracownicy prawdy”, kim są? Zob. też Rz 16,3‑4.9.21; 1Kor 3,9; 2Kor 1,24; 8,23; Flp 2,25; 4,3; Kol 4,11; 1Tm 3,2; Flm 1.24.

 

Dla osób poszukujących dodatkowych szczegółów o radości przyjaciela oblubieńca (J 3,29) wspomniany artykuł ks. Kubisia jest dostępny w serwisie academia.edu.


Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑