Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgodą Kościoła i pod opieką Maryi Niepokalanej zorganizowali się, aby wspomagać Kościół w walce przeciwko złu.

Założył go Franciszek Duff w Irlandii 7 września 1921r. Na początku była to mała grupka modlących się katolików. Opiekunką ich została Maryja Niepokalana, pośredniczka łask. Zewnętrznie pierwsze spotkanie niczym nie różniło się od spotkań Legionu, które odbywają się obecnie na całym świecie. Na stole, wokół którego siedzieli legioniści, znajdował się ołtarzyk, którego centrum stanowiła figurka Maryi Niepokalanej, taka jak na Cudownym Medaliku. Figurka stała na białym obrusie, po jej obu stronach dwa wazony z kwiatami i dwa lichtarze z zapalonymi świecami. Wyrażał on całą istotę Legionu Maryi. Ona była od początku. To nie legioniści przyjęli Maryję, to ona ich przyjęła.

Z małej grupki irlandzkich legionistów wyrosła wielka armia służąca Maryi, która rozprzestrzeniła się na cały świat.

Główną modlitwą jest Katena i różaniec. Podstawową jednostką Legionu Maryi jest Prezydium podlegające Kurii. Żadne Prezydium nie może być założone bez zgody biskupa lub proboszcza parafii. Każde Prezydium ma obowiązek uczestnictwa w dorocznym spotkaniu, takim jak Acies wiosną w okolicach 25 marca i Zwiastowania NMP i w Zlocie w okolicy 8 września Narodzenia NMP na uroczystości zaproszeni są opiekunowie duchowi.

Prezydium działające przy parafii musi mieć opiekuna duchowego, którym jest kapłan, prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika, którzy reprezentują je na comiesięcznych zebraniach kurii. Obowiązkiem legionisty jest cotygodniowe uczestnictwo w zebraniach. Celem Legionu Maryi jest uświęcenie członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską.

Legion Maryi pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy

W naszej parafii Legion Maryi powstał w kwietniu 1991r. po rekolekcjach wielkopostnych, które prowadził ks. Stanisław Zając, opiekun duchowy Legionu Maryi w okręgu lubelskim. Założycielem i opiekunem duchowym został ówczesny proboszcz ks. kanonik Mieczysław Horoch, prezydentem Zofia Nowak. Początkowo liczył kilku członków, jednak w miarę upływu czasu liczba ta zwiększyła się do 18 członków aktywnych i 12 wspierających. Obecnie Legion liczy 11 członków. Opiekunem Legionu jest proboszcz ks. kan. Jan Domański. Zebrania odbywają się juz od lat w środy w salce katechetycznej.

Prace wykonywane przez Legion Maryi:

Apostolat czynny:

 • Rozdawanie medalików;
 • Odwiedzanie chorych w domach, w szpitalach, w domach pomocy;
 • Przygotowanie chorych do sakramentów świętych z racji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Chorego;
 • Pomoc w organizacji uroczystości w parafii;
 • Udział w procesjach w Boże Ciało, odpusty, Wielkanoc;
 • Udział w nabożeństwach;

Apostolat modlitwy:

 • Adopcja dziecka poczętego;
 • Modlitwa za kapłanów;
 • Nowenny przed świętami i uroczystościami;
 • Msze św. za zmarłych legionistów w listopadzie, z racji imienin księży z naszej parafii;
 • Modlitwy w różnych intencjach wyznaczonych przez opiekuna duchowego;

Prace zlecone przez opiekuna duchowego:

 • Sprzedaż prasy katolickiej w każdą niedzielę;
 • W zależności od zbliżających się świąt, sprzedaż chlebków, zniczy oraz świec Caritas;
 • Utrzymywanie porządku na grobach zmarłych księży z naszej parafii;
 • Przygotowanie Dnia Seniora.

Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑