Lektorzy i ministranci

Zapraszamy na zbiórki!

.

SOBOTA GODZ. 10.00 – LEKTORZY I MINISTRANCI

.

KTO TO JEST LEKTOR?

Lektorem jest wierny, który czyta teksty Pisma Świętego podczas Liturgii. Nazwa „lektor” i związana z nią posługa liturgiczna w Polsce dotyczy ściśle alumnów seminarium. Jednakże II Polski Synod Plenarny przewiduje możliwość stałego lektoratu dla mężczyzn świeckich przed ukończeniem 25 roku życia.

Wielkość i znaczenie Słowa Bożego w Liturgii Kościoła domaga się, aby we wspólnocie parafialnej istniał zespół lektorów młodszych i starszych, którzy umiejętnie będą proklamowali Słowo Boga do człowieka. Zrozumiałym jest, że lektor powinien starać się żyć według wskazań czytanego Słowa i własnym przykładem wskazywać na aktualność Pisma świętego.

.

KTO TO JEST MINISTRANT?

MINISTRARE (z łaciny) znaczy SŁUŻYĆ. Ministrant przy Ołtarzu Pańskim, służąc, przyczynia się do tego, aby Liturgia była piękna. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Służąc Panu Jezusowi sam się uświęca i jednocześnie pomaga ludziom zobaczyć Boga.

Ministrant jest tym, który niesie znaki, tzn. określone przedmioty, które do sprawowania świętej Liturgii są potrzebne i mają szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość. Przykładem może być znak niesionej pateny przez ministranta. Ministrant trzyma patenę podczas, gdy kapłan rozdziela wiernym Komunię świętą. Ministrant trzymając patenę pilnuje, aby Najświętsze Postacie nie upadły na posadzkę. Poprzez tę czynność wyraża szacunek do świętego Chleba. Ministrant sam powinien być znakiem. Przez swoje służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.


Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑