Historia parafii

Parafia powstała prawdopodobnie. w latach 1374-1400. W roku 1400 wraz z patronatem kościoła była zakupiona przez miasto Lublin. W XVI w. mieszczanie powiększyli uposażenie do 6 łanów pola. W okresie przynależności do diecezji krakowskiej, należała do archidiakonatu lubelskiego, dek. Chodel, później Lublin, a od 1982 r. do nowoutworzonego dek. Konopnica. W XVII w. jest wzmianka o istnieniu w par. wikariusza. Działała też w tym czasie szkoła par., szpital, funkcjonujący do pocz. XIX w. Do czasów II wojny światowej była także biblioteka, licząca ok. 551 tomów. W parafii od pocz. żywy był kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej, świadczą o tym modlitwy i intencje mszalne zamawiane o wstawiennictwo Świętej. Archiwum zawiera m. in. akta urodzonych, zmarłych i małżeństw od XVII w., kronikę połączoną z „Liber fundi instricti” (zapocz. w 1921 r.), księgę wizytacji biskupich i dziekańskich (po II wojnie światowej).


Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑