Krąg Biblijny: marzec – kwiecień 2017

Dodał: ks. Mateusz Targoński

24 lutego 2017

Spotkania Kręgu Biblijnego niezmiennie odbywają się w domu parafialnym w (prawie) każdą niedzielę po Mszy świętej o godz. 17:00. W Wielkim Poście 2017 wracamy po trzech latach do opisu Męki Pańskiej według czterech ewangelistów – spróbujemy dostrzec w niej coś więcej niż tylko doskonale znane opowiadanie odczytywane rokrocznie w Niedzielę Męki Pańskiej i Wielki Piątek, kiedy to trudno na niej się skupić ze względu na długość lektury. Aby ułatwić sobie pracę opis został podzielony na sześć fragmentów:

5 marca
    Męka Pańska: Spisek przeciw Jezusowi i zdrada Judasza
    [Mt 26,1-16; Mk 14,1-11; Łk 22,1-6; J 11,45 – 12,11; Dz 4,24-28]

12 marca
    Męka Pańska: Ostatnia Wieczerza i ustanowienie Eucharystii
    [Mt 26,17-30; Mk 14,12-26; Łk 22,7-38; J 13,1-35; 1 Kor 11,23-27]

19 marca – SPOTKANIE ODWOŁANE

26 marca
    Męka Pańska: Zapowiedź zdrady Piotra i wydarzenia w Getsemani
    [Mt 26,31-56; Mk 14,27-52; Łk 22,39-53; J 12,27-33; 13,36-38; 18,1-11]

2 kwietnia
    Męka Pańska: Proces Jezusa
    [Mt 26,57 – 27,26; Mk 14,53 – 15,15; Łk 22,54 – 23,25; J 18,12 – 19,16]

9 kwietnia
    Męka Pańska: Droga krzyżowa
    [Mt 27,27-44; Mk 15,16-32; Łk 23,26-43; J 19,16-27]

16 kwietnia – SPOTKANIE ODWOŁANE

23 kwietnia
    Męka Pańska: Wydarzenia towarzyszące śmierci Jezusa i pogrzeb
    [Mt 27,45-65; Mk 15,33-47; Łk 23,44-56; J 19,28-42]


Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑