Sakrament chrztu św.

 

 1.  Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 1100.
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie chrzcielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Termin konferencji dla rodziców i chrzestnych jest ustalany na bieżąco z duszpasterzami parafii.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii jeśli są spoza parafii Konopnica.
 5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby
  • niepraktykujące
  • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
 6. Akt chrztu jest spisywany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych w ciągu tygodnia przed niedzielą chrzcielną w godzinach pracy kancelarii. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpisy w dniu chrztu.
 7. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.
 8. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
 9. W czasie chrztu filmowanie i robienie zdjęć może odbywać tylko za zgodą i po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzami.
 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.

Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑