Sakrament małżeństwa


 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej.
 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
  1. dowód osobisty
  2. aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
  3. świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
  4. w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
  5. świadectwo religii z ostatniej klasy
 4. Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:
  1. dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,
  2. udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich (konferencje w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy prowadzone są po uzgodnieniu z duszpasterzami),
  3. trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej (termin do uzgodnienia).
  4. udział w dniu skupienia dla narzeczonych (informacja u duszpasterzy)
  5. wygłoszenie zapowiedzi w parafiach obojga narzeczonych
 5. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu
 6. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑